Confirmed speakers
Chen, Qihong NLSC, IOP
Cheng, Jinguang IOP
Cheng, Guanglei USTC
Dai, Yaomin Nanjing Univeristy
Guo, Jiangang IOP
Guo, Jing NLSC, IOP
Guo, Yanfeng ShanghaiTech University
He, Junfeng USTC
Jin, Kui NLSC, IOP
Lei, Bin USTC
Lei, Hechang Renmin University
Li, Shiyan Fudan University
Li, Shiliang NLSC, IOP
Li, Linjun Zhejiang University
Li, Jun ShanghaiTech University
Liu, Kai Renmin University
Liu, Haiwen BNU
Liu, Haiyun BAQIS
Lu, Xin Zhejiang University
Luo, Huixia SYSU
Peng, Rui Fudan University
Peng, Yingying Peking University
Qi, Jingbo UESTC
Qi, Yanpeng ShanghaiTech University
Ren, Zhian NLSC, IOP
Shan, Lei Anhui Univeristy
Shu, Lei Fudan University
Song, Canli Tsinghua University
Sun, Yujie IOP
Wang, Jian Peking University
Wang, Gang IOP
Wang, Lili Tsinghua University
Wang, Yayu Tsinghua University
Wang, Zhenyu USTC
Wang, Meng SYSU
Wen, Jinsheng Nanjing Univeristy
Wu, Tao USTC
Wu, Jie BNL
Xie, Yanwu Zhejiang University
Xie, Hongyi BAQIS
Xu, Xiaofeng Changshu Institute of Technology
Yang, Huan Nanjing Univeristy
Yang, Yifeng IOP
Ye, Jianting University of Groningen
Yin, Yi Zhejiang University
Yu, Weiqiang Renmin University
Zhang, Tong Fudan University
Zhang, Xiaohang UMD
Zhang, Wentao SJTU
Zhao, Lin NLSC, IOP
Zhou, Rui NLSC, IOP
Zhu, Xuetao IOP

附件: